ΒΙΒΛΙΟ: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια Εναλλακτική Προσέγγιση για όλους, Ε.Μπόντη (2013), εκδ.Μέθεξις (Δείτε την παρουσίαση του βιβλίου)
Τι είναι οι (ειδικές) Μαθησιακές Δυσκολίες;
Η εξελικτική πορεία των Μαθησιακών Δυσκολιών
Συνήθεις απορίες γονέων ή/και εκπαιδευτικών
This is a Video slide

Η Εξελικτική πορεία των Μαθησιακών Δυσκολιών

Προσχολική Ηλικία
Σχολική Ηλικία
Εφηβική Ηλικία
Ενήλικη Ζωή

System.String[]System.String[]