ΒΙΒΛΙΟ: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια Εναλλακτική Προσέγγιση για όλους, Ε.Μπόντη (2013), εκδ.Μέθεξις (Δείτε την παρουσίαση του βιβλίου)
Τι είναι οι (ειδικές) Μαθησιακές Δυσκολίες;
Η εξελικτική πορεία των Μαθησιακών Δυσκολιών
Συνήθεις απορίες γονέων ή/και εκπαιδευτικών
This is a Video slide

Τι είναι οι Μαθησιακές Δυσκολίες;

Όχι άλλη «δυσλεξία» παρακαλώ!- Μηνύματα…αισιοδοξίας

Οι όροι «δυσλεξία» και «ειδικές μαθησιακές δυσκολίες» τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερα μεγάλη ευκολία από ειδικούς και μη για να περιγράψουν μια εξαιρετικά ανομοιογενή ομάδα ατόμων, τα οποία δυσκολεύονται σε έναν ή περισσότερους τομείς της μάθησης και δεν μπορούν να ευνοηθούν από την τυπική σχολική διδασκαλία.

Οι γονείς και συχνά οι δάσκαλοι αισθάνονται αβεβαιότητα και αμηχανία όσον αφορά τόσο στη διάγνωση όσο και στην αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης, δεν γνωρίζουν σε ποιον ειδικό να απευθυνθούν, ούτε και πώς να χειριστούν οι ίδιοι το πρόβλημα στο οικογενειακό ή το σχολικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό: «Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζει κάποιος που, ενώ δεν έχει εμφανή αισθητηριακά, ιατρικής φύσεως, κινητικά, ψυχολογικά, κοινωνικο-πολιτισμικά ή άλλα προβλήματα, δηλαδή δεν υπάρχει πρωτογενής αιτία που να ευθύνεται για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στον έναν ή τον άλλο μαθησιακό τομέα», εντούτοις οι δυσκολίες υπάρχουν και δυσκολεύουν καθημερινά το άτομο.

System.String[]System.String[]