ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2019 2020
Τι είναι οι (ειδικές) Μαθησιακές Δυσκολίες;
Η εξελικτική πορεία των Μαθησιακών Δυσκολιών
Συνήθεις απορίες γονέων ή/και εκπαιδευτικών
This is a Video slide

Διάγνωση και Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών

Διάγνωση – Μαθησιακή Εκτίμηση: 

Πλήρης, πολύπλευρη, λεπτομερής και εξατομικευμένη αξιολόγηση των ιδιαίτερων μαθησιακών ικανοτήτων και αδυναμιών του κάθε ατόμου, με συνδυασμό επιστημονικών διαγνωστικών κριτηρίων στους εξής τομείς:

 •  Μηχανισμός της ανάγνωσης (αποκωδικοποίηση, εκφραστικότητα, ρυθμός, κατανόηση).
 •  Φωνολογική επάρκεια (Δοκιμασίες για την αξιολόγηση της εξοικείωσης του ατόμου με το γραπτό λόγο – προφορικές δοκιμασίες, διάγνωση Δυσλεξίας).
 •  Γραφή (Σχεδιασμός γραμμάτων, γραφοκινητική ικανότητα, λεπτή κινητικότητα).
 •  Ορθογραφία (Έλεγχος βασικής, καταληκτικής και θεματικής ορθογραφίας σε επίπεδο λέξεων, προτάσεων, ελεύθερου κειμένου).
 •  Ανάπτυξη, επεξεργασία, οργάνωση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου – έκφρασης (πολλαπλές δοκιμασίες σε επιμέρους ικανότητες: π.χ. Λεξιλόγιο, αφηγηματική ικανότητα, έννοιες γραμματικής, έκθεση, κ.λ.π.).
 •  Αριθμητική και Μαθηματικός συλλογισμός (ικανότητα επίλυσης αριθμητικών πράξεων, οργάνωση συλλογισμού για επίλυση προβλημάτων, εξοικείωση με αριθμητικά σύμβολα και μαθηματικές έννοιες, προπαίδεια, κ.λ.π.).
 •  Στρατηγικές μελέτης, μνημονικές στρατηγικές και μεταγνωστική ικανότητα (έλεγχος ύπαρξης ή μη στρατηγικών που αφορούν στην ικανότητα αυτοελέγχου και οργάνωσης της μάθησης από το ίδιο το άτομο).
 •  Εκτίμηση νοητικού-γνωστικού δυναμικού και μαθησιακού προφίλ με σταθμισμένες και άλλες δοκιμασίες και διαγνωστικά κριτήρια.
 •  Αξιολόγηση πιθανών δευτερογενών ψυχολογικών – συναισθηματικών δυσκολιών ή/και προβλημάτων συμπεριφοράς.
 •  Προληπτικός έλεγχος για ενδείξεις Ε.Μ.Δ. σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στους διάφορους αναπτυξιακούς τομείς.
 •  Πλήρης μαθησιακή εκτίμηση σε εφήβους και ενήλικες. 

Προγράμματα Ειδικής Παιδαγωγικής Παρέμβασης: 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, σχεδιάζεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα ειδικής παιδαγωγικής παρέμβασης με στόχο την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στους επιμέρους μαθησιακούς τομείς, στους οποίους το άτομο παρουσιάζει δυσκολίες.

Μέσα από τη χρήση εξειδικευμένων, εναλλακτικών μεθόδων και μέσων διδασκαλίας, εποπτικών μέσων, Η/Υ και ποικίλου εκπαιδευτικού υλικού, το πρόγραμμα ειδικής παιδαγωγικής παρέμβασης, μπορεί να περιλαμβάνει: 

 •  Εκμάθηση και βελτίωση του μηχανισμού της ανάγνωσης (αποκωδικοποίηση, έκφραση, ρυθμός, κ.λ.π.).
 •  Ανάπτυξη της φωνολογικής επάρκειας.
 •  Βελτίωση της γραφής ή/και της ορθογραφίας.
 •  Οργάνωση του προφορικού ή/και του γραπτού λόγου – έκφρασης.
 •  Εκμάθηση μαθηματικών εννοιών, ανάπτυξη μαθηματικού συλλογισμού, εξοικείωση με αριθμητικά σύμβολα και έννοιες.
 •  Η εκπαίδευση στις παραπάνω ικανότητες πάντα συνδυάζεται με εξάσκηση στη χρήση συνειδητών στρατηγικών μελέτης, μνήμης, αυτοελέγχου και αυτοδιόρθωσης και στρατηγικών οργάνωσης της μάθησης και της μελέτης.
 •  Εκπαίδευση σε στρατηγικές οργάνωσης της μελέτης σε παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου με στόχο την απλοποίηση και οργάνωση της σχολικής ύλης και την καλύτερη προετοιμασία τους κατά τις εξεταστικές περιόδους.
 •  Προληπτική παρέμβαση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας που βρίσκονται 'σε επικινδυνότητα' για εμφάνιση μεταγενέστερων Ε.Μ.Δ.
 •  Προγράμματα παρέμβασης για την ανάπτυξη και βελτίωση άλλων περιοχών της ανάπτυξης, εφόσον εντοπίζονται δυσκολίες (πχ. Πρόγραμμα ανάπτυξης γνωστικών ικανοτήτων σε άτομα με χαμηλή ή οριακή νοητική ικανότητα, εκπαίδευση σε χωρο-χρονικές έννοιες, οπτικο-αντιληπτικές ικανότητες, κ.λ.π., εφαρμογή τεχνικών Ε.Π.Π. στην εκμάθηση ξένης γλώσσας, βελτίωση συγκέντρωσης-προσοχής, οργάνωση συμπεριφοράς, διαχείριση χρόνου, οργάνωση καθημερινού προγράμματος, ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική παιδιών και γονέων).
 •  Σχεδιασμός εξειδικευμένων προγραμμάτων Ε.Π.Π. για ενήλικες, ανάλογα με τις προσωπικές, εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές τους ανάγκες. 

Ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα Ειδικής Παιδαγωγικής Παρέμβασης: 

 •  Είναι πάντα σχεδιασμένο με βάση τις ατομικές δυνατότητες και αδυναμίες του κάθε ατόμου.
 •  Ξεκινά πάντα από το επίπεδο στο οποίο το άτομο μπορεί να αντεπεξέλθει ή και λίγο 'χαμηλότερα'.
 •  Έχει ως πρωταρχικό στόχο της τόνωση της αυτοπεποίθησης του ατόμου και την ανάπτυξη του αισθήματος του 'Μπορώ”!
 •  Περιλαμβάνει εναλλακτικές και πολυαισθητηριακές μεθόδους διδασκαλίας και πρωτότυπα μέσα και υλικά, τα οποία διαρκώς εναλλάσσονται, είναι σχεδιασμένα ώστε να διευκολύνουν τη μνήμη, τη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ δεν γίνεται χρήση σχολικών βιβλίων, παρά μόνο όταν διδάσκονται στρατηγικές μελέτης που αφορούν στη σχολική ύλη.

Ενημέρωση ή και Εκπαίδευση Γονέων - Εκπαιδευτικών 

Η Ελίνα Μπόντη αναλαμβάνει την ενημέρωση ή και την εκπαίδευση των γονέων του παιδιού ή των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την εκπαίδευση - διδασκαλία του παιδιού, πάνω στις τεχνικές και μεθόδους της Ειδικής Παιδαγωγικής Παρέμβασης και προτείνει μια σειρά ασκήσεων, δραστηριοτήτων, κτλ. παρέχοντας το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό.

Εκπαίδευση - Σεμινάρια Εκπαίδευσης Γονέων - Εκπαιδευτικών

Κάθε χρόνο διοργανώνεται ένα σεμινάριο εκπαίδευσης γονέων και εκπαιδευτικών στις μεθόδους και τεχνικές αξιολόγησης και αντιμετώπισης των (ειδικών) μαθησιακών δυσκολιών. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΒΙΒΛΙΑ: