ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2019 2020
Τι είναι οι (ειδικές) Μαθησιακές Δυσκολίες;
Η εξελικτική πορεία των Μαθησιακών Δυσκολιών
Συνήθεις απορίες γονέων ή/και εκπαιδευτικών
This is a Video slide


Μαθησιακές Δυσκολίες

 • Τι είναι οι (ειδικές) Μαθησιακές Δυσκολίες;
 • Συνήθεις απορίες γονέων ή/και εκπαιδευτικών
 • Η Εξελικτική πορεία των Μαθησιακών Δυσκολιών
  Προσχολική Ηλικία
  Σχολική Ηλικία
  Εφηβική Ηλικία
  Ενήλικη Ζωή

Θέματα Διάγνωσης και Aντιμετώπισης

 • Μαθησιακές Δυσκολίες: Η Ελληνική πραγματικότητα
 • Η διάγνωση και η αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
 • Προβλήματα Διάγνωσης και Παρέμβασης
 • Σάκης 18 ετών: Mια πραγματική περίπτωση
 • Η ευθύνη των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας για την εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών
 • Τα πλεονεκτήματα της Ειδικής Παιδαγωγικής Παρέμβασης

 • Διάγνωση – Μαθησιακή Εκτίμηση
 • Εξατομικευμένα προγράμματα Ειδικής Παιδαγωγικής Παρέμβασης 
 • Συνεργασία με γονείς, δασκάλους/εκπαιδευτικούς και άλλους ειδικούς
 • Ενημέρωση – Εκπαίδευση Γονέων & Εκπαιδευτικών